>

โรงงานผลิต พาเลทไม้ สำหรับใช้รองสินค้า ลังไม้สำหรับใส่ผลิตภัณฑ์และสินค้า
โทร.099-596-7987,085-441-4536
ใหญ่สุดในประเทศไทย
ได้รับ IPCC รายแรกของไทย สามารถผลิตได้ตามความต้องการ
พาเลทไม้ ผ่านการผลิตถูกต้องตามกระบวนการผลิตสากล ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการการเกษตร
ISO.9001:2008 และ ISO.14001:2004 ซีเอ็มพาเลทได้ผ่าน EICC อุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิค
ภายใต้นโยบาย "รักษ์สิ่งแวดล้อม โปร่งใส ใส่ใจ ซื่อสัตย์" CM pallet ผู้ผลิตและตำหน่าย PALLET TH-001 DB HT DOA No.1


บริษัทในเครือซีเอ็มพาเลท


กลุ่มบริษัทในเครือ

ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง

  • มาตรฐาน ISO 9001
  • มาตรฐาน ISO 14001
  • มาตรฐาน IPPC รายแรกของประเทศ
  • ผ่าน IECC จรรยาบรรณทางการค้า