รหัสสินค้า PL-001

พาเลทไม้แบบ 4 ทาง ขาเต๋า ตีห่างหนึ่งหน้า
พื้นด้านบนของตัวพาเลท จะปูด้วยไม้ให้มีช่องไฟ
ห่างกันประมาณ 2"-3" ประกอบด้วยคานไม้ 3 อัน ไม้พื้นล่าง 5
อันปิดพื้นล่างหมดงารถโฟล์คลิฟเสียบได้ 4 ทิศทาง

รหัสสินค้า PL-002

พาเลทไม้แบบ 2 ทาง ปูทึบหนึ่งหน้า
พื้นด้านบนของตัวพาเลท จะปูด้วยไม้ชิดติดกัน ไม่มีช่องไฟ
ประกอบด้วยคานไม้ 3 อันมีไม้พื้นล่าง 3 อัน
งารถโฟล์คลิฟเสียบได้ 2 ทิศทาง

รหัสสินค้า PL-003

พาเลทไม้แบบ 2 ทาง
ปูทึบหนึ่งหน้าไม่มีพื้นล่างพื้นด้านบนของตัวพาเลท
จะปูด้วยไม้ชิดติดกัน ไม่มีช่องไฟ
งารถโฟล์คลิฟเสียบได้ 2 ทิศทาง

รหัสสินค้า PL-004

พาเลตไม้แบบ 2 ทาง ขาเว้าตีห่าง หนึ่งหน้า พื้นด้านบน
ของตัวพาเลท จะปูด้วยไม้ให้มีช่องไฟห่างกันประมาณ 2" - 3"
ประกอบด้วยคานไม้ขาเว้า 3 อันมีไม้พื้นล่าง 3 อัน
งารถโฟล์คลิฟเสียบได้ 2 ทิศทาง

รหัสสินค้า PL-005

พาเลทไม้แบบ 4 ทาง ขาลูกเต๋าตีห่างหนึ่งหน้า
พื้นด้านบนของตัวพาเลท จะปูด้วยไม้ ให้มีช่องไฟห่างกัน
ประมาณ 2" - 3" ประกอบด้วยคานไม้ 3 อัน มีลูกเต๋า 9 ลูก
มีไม้พื้นล่าง 3 อัน งารถโฟล์คลิฟเสียบได้ 4 ทิศทาง

รหัสสินค้า PL-006

พาเลทไม้แบบ 2 ทาง ตีห่างหนึ่งหน้าพื้นด้านบนของตัวพาเลท
จะปูด้วยไม้ให้มีช่องไฟห่างกันประมาณ 2" - 3"
ประกอบด้วยคานไม้ 3 อันมีไม้พื้นล่าง 3 อัน
งารถโฟล์คลิฟเสียบได้ 2 ทิศทาง

รหัสสินค้า BX-001

ลังไม้
มีน้ำหนักเบา สามารถพับเก็บได้
สามารถป้องกันแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี

กลุ่มบริษัทในเครือ

ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง

  • มาตรฐาน ISO 9001
  • มาตรฐาน ISO 14001
  • มาตรฐาน IPPC รายแรกของประเทศ
  • ผ่าน IECC จรรยาบรรณทางการค้า