>


โรงงานผลิต พาเลทไม้ สำหรับใช้รองสินค้า ลังไม้สำหรับใส่ผลิตภัณฑ์และสินค้า
HotLine : 085-441-4536 ไม้จ้อยส์ : 099-596-7987 พาเลทไม้ : 065-926-6505
Email: Saleschaipradit@hotmail.com , info@chaipradit.co.th , chaipradit_cm@hotmail.com
ใหญ่สุดในประเทศไทย
ได้รับ IPCC รายแรกของไทย TH-001 สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อความคุ้มค่า
พาเลทไม้ ผ่านการผลิตถูกต้องตามกระบวนกา รผลิตสากล ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการการเกษตร
ISO.9001:2015 และ ISO.14001:2015 ซีเอ็มพาเลทได้ผ่าน EICC อุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิค
ภายใต้นโยบาย "รักษ์สิ่งแวดล้อม โปร่งใส ใส่ใจ ซื่อสัตย์" CM pallet ผู้ผลิตและตำหน่าย PALLET TH-001


PL-001
4 way entry pallet, Block pallet, Bottom board pallet, Consist of block construction with bottom boards on all 4 sides and centre ,all across bottom boards. Shaped bottom boards make it easier for the truck forks to enter the pallet.

พาเลทไม้แบบ 4 ทาง ขาเต๋า ตีห่างหนึ่งหน้า พื้นด้านบนของตัวพาเลท จะปูด้วยไม้ให้มีช่องไฟ ห่างกันประมาณ 2"-3" ประกอบด้วยคานไม้ 3 อัน ไม้พื้นล่าง 5 อันปิดพื้นล่างหมดงารถโฟล์คลิฟเสียบได้ 4 ทิศทาง
PL-002
Full Pallet 2 ways entry , 3 stringers, 3 bottom boards,smooth surface 1 side,This pallet is common for paper industry.

พาเลทไม้แบบ 2 ทาง ปูทึบหนึ่งหน้าพื้นด้านบนของตัวพาเลท จะปูด้วยไม้ชิดติดกัน ไม่มีช่องไฟประกอบด้วยคานไม้ 3 อันมีไม้พื้นล่าง 3 อันงารถโฟล์คลิฟเสียบได้ 2 ทิศทาง
PL-003
Full Pallet 2 ways entry , 3 striingers, no bottom board,smooth surface 1 side,This pallet is common for paper industry.

พาเลทไม้แบบ 2 ทางปูทึบหนึ่งหน้าไม่มีพื้นล่างพื้นด้านบนของตัวพาเลทจะปูด้วยไม้ชิดติดกัน ไม่มีช่องไฟงารถโฟล์คลิฟเสียบได้ 2 ทิศทาง
PL-004
Ply wood pallet 4 ways entry, 3 stringers ,3 bottom boards. Right weight pallet, exempt IPPC normally using in electronic part for export.

พาเลตไม้แบบ 2 ทาง ขาเว้าตีห่าง หนึ่งหน้า พื้นด้านบน ของตัวพาเลท จะปูด้วยไม้ให้มีช่องไฟห่างกันประมาณ 2" - 3" ประกอบด้วยคานไม้ขาเว้า 3 อันมีไม้พื้นล่าง 3 อัน งารถโฟล์คลิฟเสียบได้ 2 ทิศทาง


PL-005
Open Pallet, 4 way entry pallet, Block pallet or Euro pallet Consist of a block construction with bottom boards on 2 sides and centre. 2 way open entry and 2 way entry across bottom boards which give possibility to 4 way entry. Makes handling easy with virtually all types of industrial trucks on the open entry sides and shaped corners and bottom boards to make it easier to enter the pallet.

พาเลทไม้แบบ 4 ทาง ขาลูกเต๋าตีห่างหนึ่งหน้า พื้นด้านบนของตัวพาเลท จะปูด้วยไม้ ให้มีช่องไฟห่างกัน ประมาณ 2" - 3" ประกอบด้วยคานไม้ 3 อัน มีลูกเต๋า 9 ลูก มีไม้พื้นล่าง 3 อัน งารถโฟล์คลิฟเสียบได้ 4 ทิศทาง

PL-006
2 ways entry Pallet, 3 stringers, 3 bottom boards. Makes handling easy with virtually all types of industrial trucks.

พาเลทไม้แบบ 2 ทาง ตีห่างหนึ่งหน้าพื้นด้านบนของตัวพาเลท จะปูด้วยไม้ให้มีช่องไฟห่างกันประมาณ 2" - 3" ประกอบด้วยคานไม้ 3 อันมีไม้พื้นล่าง 3 อัน งารถโฟล์คลิฟเสียบได้ 2 ทิศทาง

PL-007
Euro pallet 800x1200 mm EUro Standard pallet. Makes handling easy with virtually all types of industrial trucks.

พาเลทยูโร 800x1200 มมพาเลทมาตรฐานยูโร ทำให้ง่ายต่อการจัดการกับแทบทุกประเภทของรถบรรทุกอุตสาหกรรม

PL-008
CD3 size 1100x11100 mm
EUro Standard pallet. Makes handling easy with virtually all types of industrial trucks such as Big bag and plastic.

ขนาด CD3 1100x11100 มม พาเลทมาตรฐานยูโร ทำให้ง่ายต่อการจัดการกับแทบทุกประเภทของรถบรรทุกอุตสาหกรรมเช่นถุงขนาดใหญ่และพลาสติก


PL-009
LVL wood Pallet 1016 x 1219 mm is chaipradit ’s signature pallet. Design to be very light for air freight excepmt IPPC.

LVL ไม้พาเลท 1016 x 1219 มม chaipradit 's พาเลทลายเซ็น ได้รับการออกแบบให้เป็นสว่างมากสำหรับการขนส่งทางอากาศ ยกเว้น IPPC

PL-010
Eco pallet 1100x1100 mm.economic ,cheap use for carry export stuff.

พาเลท 1100x1100 มม ราคาถูกสำหรับการส่งออก

BX-001
The pallet collars made of pine wood, are hinged on the conners,they can fold flat and can utilized in any warehouse racking system.

ลังไม้ มีน้ำหนักเบา สามารถพับเก็บได้ สามารถป้องกันแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี


   

กลุ่มบริษัทในเครือ

ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง

  • มาตรฐาน ISO 9001
  • มาตรฐาน ISO 14001
  • มาตรฐาน IPPC รายแรกของประเทศ
  • ผ่าน IECC จรรยาบรรณทางการค้า