วิธีใช้พาเลทไม้อย่างถูกวิธี
CM PALLET

ขั้นตอนการผลิตพาเลทไม้1

พาเลทไม้ และ วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการทำ IPPC (Heat Treatment)
ตามมาตรฐาน ISPM 15 เป็นกระบวนการอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่แกนกลาง
ของไม้ อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 56 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที
เพื่อกำจัด ศัตรูพืชที่อาศัยอยู่ในพาเลทไม้และวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ที่ใช้ขนส่ง
ไปยังต่างประเทศ เมื่อ พาเลทไม้ถูกจัดส่งไปยังลูกค้าแล้ว (ในประเทศไทย)
ลูกค้าควรจัดเก็บพาเลทไม้และวัสดุ-บรรจุภัณฑ์ไม้ ที่ผ่านการทำ IPPC
(Heat Treatment) ตามมาตรฐาน ISPM 15 ดังนี้

1. จะต้องจัดเก็บพาเลทไม้และวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ที่ผ่านการทำ IPPC (Heat Treatment)
ตามมาตรฐาน ISPM 15 ไว้ในโกดังที่มิดชิด ไม่วางไว้ปะปนกับพาเลทไม้สด หรือสินค้าอื่นที่เปียกชื้น และไม่เก็บไว้ในที่ที่เป็นบ่อเกิดของปลวก มอด และแมลงต่างๆ

2. สถานที่เก็บพาเลทไม้และวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ที่ผ่านการทำ IPPC (Heat Treatment)
ตามมาตรฐาน ISPM 15 จะต้องไม่อับชื้น และพื้นโกดังจะต้องไม่มีร่องรอยแตก

3. ไม่วางพาเลทไม้และวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ที่ผ่านการทำ IPPC (Heat Treatment)
ตามมาตรฐาน ISPM 15 ไว้กลางแจ้ง ซึ่งอาจจะถูกตากแดดตากฝนทำให้มีเชื้อรา
และมีแมลงต่างๆ มาเกาะตามผิวไม้ได้

4. เมื่อลูกค้าได้รับพาเลทไม้และวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ที่ผ่านการทำ IPPC (Heat Treatment)
ตามมาตรฐาน ISPM 15 ลูกค้าควรรีบดำเนินการแพ็คสินค้า เพื่อทำการจัดส่งให้ลูกค้า
ไม่ควรเกิน 2 สัปดาห์

กลุ่มบริษัทในเครือ

ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง

  • มาตรฐาน ISO 9001
  • มาตรฐาน ISO 14001
  • มาตรฐาน IPPC รายแรกของประเทศ
  • ผ่าน IECC จรรยาบรรณทางการค้า